Nyhetsflödet

Thursday, May 31, 2012

Idag 1/6 - Slutkommentar på "Efter detta"

Idag den 1/6

Här kommer min slutkommentar på Stefan Swärds bok "Efter detta". Här kan du läsa mina tidigare inlägg:
- Varför pratar ingen om helvetet längre?
- "Efter detta" - del 2
- Vad händer när man dör?, "Efter detta" - Del 3
- Ska kristna också dömas? "Efter detta"- Del 4

Många frågar sig säkert varför man måste tala om helvetet. Är det inte bättre att tala om en kärleksfull Gud och om nå?

Stefan Swärd pekar på att Jesus är den i Nya Testamentet som talar mest om helvetet? Varför gör han det? Ja, svaret måste vara att han älskar människorna så mycket att han inte vill att någon enda ska förgås utan ha evigt liv (Joh 3:16).

Älskar vi människorna så mycket att vi också vill varna dem för helvetet, som Jesus gör? Eller tiger vi hellre för att inte göra någon förnärmad? Tiger vi om det vi tror på och låter dem förgås?

Om vi, på samma sätt som Jesus, tror på helvetets fasor borde det göra oss ivrigare att få med så många som möjligt till himlen.

En annan aspekt som Swärd tar fram i sin bok är om domen av de som är kristna. Det är ett ämne som nästan ingen predikar. Men ett ämne som verkligen borde få oss kristna att vara noggranna i hur vi lever våra liv.

Boken heter "Efter detta" och Swärd försöker att förklara hur det olika skeendena hänger samman. Döden, dödsriket, domen, evigheten. En aspekt som jag saknar och som Swärd inte kommenterar i sammanhanget är uppryckelsen och hur den hänger samman med döden och dödsriket.

Slutligen anser jag att "Efter detta" är en bok som verkligen bör läsas och begrundas. Undervisningen om vad som händer efter döden är verkligen försummad i våra församlingar.

Wednesday, May 30, 2012

Idag 31/5 - Bilder från arbetet i Lettland

Idag 31/5

Den här veckan kom det in några bilder från vardagsarbetet i Lettland.

Först är det några bilder från den sociala hjälpverksamheten i Liepa, en av de första kårerna som öppnades efter frigöringen.

Kåren har fortfarande ingen egen lokal, utan hyr byns Bibliotek fyra timmar varje söndag för sina gudstjänster. Den sociala verksamheten och veckosamlingarna hålls i en liten förfallen lägenhet i Liepa. Vi hoppas att snart kunna ordna en mer permanent lösning på kårens lokalbehov.
Se fler bilder från Liepa här

De andra bilderna som kom är bilder från Pingstgudstjänsten i Iecava kår, en kår som vuxit dramatiskt det senaste året.
Se fler bilder från pingsthelgen i Iecava här

Tuesday, May 29, 2012

Idag 30/5 - Ska kristna också dömas? "Efter detta" - del 4

Idag den 30/5

Jag fortsätter att läsa Stefan Swärds bok "Efter detta".
Här finner du mina tidigare inlägg:
- Varför pratar ingen om helvetet längre?
- "Efter detta" - del 2
- Vad händer när man dör?, "Efter detta" - Del 3

I kapitlet "Ska kristna också dömas?" går Stefan Swärd emot en modern ytlighet hos kristna som säger att bara vi har blivit frälsta kommer vi inte att dömas. "Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont" (2 Kor 5:10).

Denna dom, skriver Swärd, handlar inte om vi får evigt liv eller inte. Denna dom handlar om hur vi förvaltat vårt pung, hur vi fullföljt vår kallelse och vårt uppdrag, och om vår efterföljelse till Kristus.

Våra liv kommer att utvärderas. Allt ska fram i ljuset. Vi ska göra räkenskap för hur vi förvaltat våra liv. Vi kan "gå miste om lönen" även om vi blir frälsta (1 Kor 3:15).

Det kristna livet handlar inte om att bli frälst och sedan leva hur som helst litande på att vi ändå kommer till himlen. Swärd skriver: "Denna undervisning sporrar oss att troget tjäna Kristus och att leva på ett sätt som behagar Gud. Tanken på att stå inför Kristi domstol utmanar oss att ständigt omvända oss och göra upp med dolda synder i våra liv, allt kommer ändå att komma fram förr eller senare."

Jag återkommer med en slutkommentar av boken.

Monday, May 28, 2012

Idag 29/5 - "Hen"-lobbyn drar vidare

Idag den 29/5

"Hen"-lobbyn drar vidare. Nu är det Reklamombudsmannen som lydigt inrättar sig i den politiskt korrekta uppfattningen.

Vad som dragit till sig Reklamombudsmannens uppmärksamhet är att man i en annons avbildat en flicka i flickkläder och en pojke i pojkkläder.  Dessutom ser det ut som om flickan dansar balett och pojken är omgiven av snickarverktyg. Annonsinslaget blev fällt av Reklamombudsmannen.

 Så här motiverar Reklamombudsmannen sitt beslut: "Opinionsnämnden kan konstatera att flickan på bilden dansar balett, medan pojken är klädd i snickarbyxor och visas med verktyg i bakgrunden. Reklamen framställer enligt nämnden barns lekar och intressen på ett stereotypt sätt som inte är förenligt med att barn i allmänhet leker allsidiga, gemensamma lekar och har olika intressen oavsett kön. Detta är enligt nämnden nedvärderande för både kvinnor/flickor och män/pojkar. Nämnden finner därför att reklamen är köns­diskriminerande och att den därmed strider mot artiklarna 4 första stycket och artikel 18 andra stycket i ICC:s regler." (Läs hela uttalandet här).

Om det varit omvänt, så att pojken hade haft rosa klänning och dansat balett, hade säkert inte Reklamombudsmannen ansett att det var könsdiskriminering. Men å andra sidan så var det väl då heller ingen pojke som hade varit intresserad att köpa produkten.

Nåväl det fanns i alla fall en person i nämnden som inte höll med om beslutet och som skrev ett eget yttrande. Jag tänker osökt på sagan om Kejsarens ny kläder. Då var det också en som såg vad alla borde ha sett.

Saturday, May 26, 2012

Söndagsmorgon den 27/5

Då jag nu sitter och uppdaterar hemsidan tidigt på morgonen förstår jag att jag lever farligt då jag använder "den nya tekniken". Några av huvudnyheterna på Dagens Nyheter handlar om just detta. En artikel handlar om faran av att använda den nya tekniken i trafiken. Jag kan intyga den faran. Igår blev jag nästan påkörd av en cyklist som läste sin mejl på mobilen och som inte lyfte blicken på en lång stund för att se om det fanns några hinder på vägen framöver.

Den andra artikeln handlar om hur vår mejlbox orsakar hjärtbesvär. Nåväl jag tar chansen och fortsätter att skriva. Jag lovar att jag inte kör bil just nu medan jag skriver detta.

På tal om mejlbox och hjärtbesvär kan jag tala om att vi flög till Stockholm med Norwegian, vilket gjorde att jag för första gången kunde surfa (och kolla min mejlbox) uppe i luften. Jag hade visserligen kollat mejlen på Rigas flygplats där det är gratis internetuppkoppling, men man kan ju aldrig veta om det kommit något nytt.

Under veckan har vi haft ambassadörsbesök på Skangal som jag rapportera om tidigare i veckan. Vi har också fortsatt våra kårutvecklingssamtal och denna vecka besökte vi Sarkani och hade samtal med både avgående och tillträdande ledare för "Barnens hus" i Sarkani.
 Här är vi på väg ut efter kårutvecklingssamtalet i Sarkani....
 .....och här hoppar barnen på den nyinköpta studsmattan i Sarkani.

Just nu är vi på blixtbesök i Borås. Äldsta barnbarnet konfirmeras. Vi har fått några förvånade kommentarer "Har ni så gamla barnbarn?" - Ja, det har vi och jag förstår att det betyder att vi själva inte kan vara så purunga längre.

I morgon återvänder vi till Riga och en ny arbetsvecka.

Jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.
Peter Baronowsky

Friday, May 25, 2012

Idag 26/5 - "Efter detta" - del 2

Idag 26/5

I inledningskapitlet i sin bok "Efter detta" ställer Stefan Swärd frågan: Varför pratar ingen om helvetet längre?
Swärd resonerar vidare:
Beror det på att kyrkan har ändrat sin teologi efter att i nästan tvåtusen år haft en uttalad teologi om den dubbla utgången efter döden: Himmel eller Helvete? Tror inte kyrkan längre på helvetet?

Det andra alternativet till tystnaden om helvetet är att kyrkan fortfarande tror på helvetet, men håller tyst om det. Kyrkan kanske anser att frågan är så besvärlig att man inte vill tala om det. Kan det vara så att kyrkan vet om att en katastrof är på väg, men väljer att inte varna sina medmänniskor?

Swärd avslutar det första kapitlet så här: "Om Jesus är Guds räddningsplan för världen, och att tro på Jesus är en förutsättning för att inte förgås, då är det ytterst angeläget att tala om det, och predika om det. Och om det finns en bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till himlen -måste inte den kristna kyrkan predika om det?"

Jag återkommer med fler kommentarer allteftersom jag fortsätter att läsa boken.
Här kan du läsa min inledning till kommentarerna av Stefan Swärds bok.

Idag 28/5 - Vad händer när man dör?, "Efter detta" del 3

Idag den 28/5

Jag fortsätter att läsa Stefan Swärds bok "Efter detta". Kapitel två heter "Vad händer när man dör?".

I kapitlet hänvisar Swärd till en undersökning som visar att Sverige verkligen sticker ut då det gäller tron på himmel och helvete. 3% av svenskarna tror på himmel och helvete medan motsvarande siffra i USA är 41%!!

Swärd skriver vidare att många har uppfattningen att talet om domen är något som huvudsakligen förekommer i Gamla Testamentet. Men så är det inte. Inte minst i Jesu egen undervisning möter vi förkunnelsen om domen. Bara i Matteusevangeliet hänvisar Jesus till domen åtminstone 16 gånger.

Swärd skriver:"Att Gud är domare visar att Gud bryr sig om sin skapelse. Han ser inte mellan fingrarna på ondskan. Han registrerar alla orättvisor som sker i vår värld. Vi ska alla stå till svars inför Gud en dag....Om vi bara undervisar och pratar om den snälle och barmhärtige Guden i våra kyrkor, blir det en skev Gudsbild."

Kapitlet väcker en del berättigade och angelägna frågor:
-om det var viktigt för Jesus att tala om domen, borde det inte vara viktigt också för oss?
-om vi verkligen tror att vårt liv här på jorden kommer att avgöra om vi kommer till himlen eller till helvetet, borde vi inte vara ivrigare att varna våra medmänniskor för domen? Om vi verkligen bryr oss om dom?
-om vi bara talar om Jesu nåd och kärlek, undandrar vi inte människorna en stor del av sanningen?

Jag återkommer med ytterligare kommentarer. Här kan du läsa mina tidigare inlägg om "Efter detta":
- Varför pratar ingen om helvetet längre? 
"Efter detta" - del 2


Thursday, May 24, 2012

Idag 25/5 - En dag på Skangal

Idag den 25/5

I måndags hade vi en heldag i Skangal tillsammans med Frälsningsarméns rådgivande nämnd i Lettland.

Bland medlemmarna i rådet har vi en journalist från en av de största dagstidningarna i Lettland, Latvijas Avize. Hon hade tagit med sig en fotograf för att dokumentera Frälsningsarméns arbete i den delen av landet.

En annan av medlemmarna i rådet är Sveriges ambassadör i Lettland, Mats Staffansson. Han hade tagit med sig flera av personalen på ambassaden. Ambassadörens mor, som var på besök i Lettland, följde också med på studiebesöket. En intressant detalj som hon berättade för oss var att hennes mor varit aktiv i Frälsningsarmén i Orsa och att två av hennes fastrar var frälsningsofficerare.

Under besöket i Skangal berättade föreståndaren Modris Jankovskis om verksamheterna på Skangal: Barnhemmet, Kriscentret och Kursgården. På vägen hem besökte vi också Barnens Hus i grannbyn Sarkani, där kadetterna Dima och Ilona berättade om sin verksamhet.

Wednesday, May 23, 2012

Idag 24/5 - Privat

Idag den 24/5

Jag brukar inte bli speciellt privat i den här spalten. Men ibland händer det något som jag tycker är så fint att det är svårt att låta bli. Så var det då jag fick dessa bilder förra veckan.

Det är ett av barnbarnen som poserar med nya klänningar som mormor sytt, fotograferad av pappa. Då de övriga familjemedlemmarna plötsligt inte hittar sina favoritplagg, kan det hända att de återfinner dem i nya klänningar på något av barnbarnen.Tuesday, May 22, 2012

Idag 23/5 - Varför pratar ingen om helvetet längre?

Idag den 23/5

Den frågan ställer Stefan Swärd i sin bok "Efter detta". Jag har just börjat läsa boken och återkommer så småningom med lite kommentarer.

Jag har tidigare kommenterat Rob Bells bok "Love wins" i samma ämne. Rob Bell kommer till helt andra slutsatser än vad Stefan Swärd gör. För den som orkar läsa mina kommentarer till Rob Bells bok kommer det ganska snart att framgå att jag anser att Rob Bell tar gruvligt fel i sin teologiska utläggning. Jag räknar med att jag kommer att vara betydligt mer enig i Stefan Swärds slutsatser.

Jag har också tidigare läst och kommenterat Francis Chans bok "Erasing Hell", som är en replik till Rob Bells bok.

Här kan du läsa bokförlagets presentation av Stefan Swärds bok: Efter Detta

Här är mina kommentarer till Rob Bells bok:
Nu läser jag Rob Bells bok
Jag fortsätter att läsa Rob Bells bok - Del 2
Jag fortsätter att läsa Bells bok - Del 3
Jag fortsätter att läsa Rob Bells bok - del 4
Slutkommentar om Rob Bells bok
Stefan Swärds kommentar till Rob Bells bok:   Funderingar vid läsning av Rob Bells bok

Här är min kommentarer till Francis Chans bok:
Himmel och Helvete
Årets samtalsämne i den kristna världen
Finns helvetet?

Monday, May 21, 2012

Idag 22/5 - Vad ska vi göra med profetiorna?

Idag den 22/5
Det kom en profetia från en av kadetterna. Du kan läsa den här: del 1 och del 2.

Frågan kommer: Vad ska vi göra med profetiorna? Hur ska vi ta emot dem? Det kommer ofta tre olika slags reaktioner i sådana sammanhang:
1/ Bejakande. "Fantastiskt underbart"
2/ Avvaktande. "Vi får väl se om det slår in"
3/ Avvisande. "Det kommer aldrig att hända"

En profetia ska bedömas. Man ska inte okritiskt ta emot allt som kommer vår väg.

Men om det är ord från Gud räcker det inte med att ha ett passivt förhållningssätt till profetian. En profetia från Gud frigör hopp, tro och kraft till att börja röra sig i någon riktning.

Gud talade till Israels barn då de var fångar i Egypten. Gud sa att han hade sett deras lidande och att han ville rädda dem ut ur slaveriet. Gud sa att han skulle föra dem in i ett annat land. Ett överflödande som flödar av mjölk och honung (2 Mos 3:7-8).
- Några av dem som hörde detta blev säkert entusiastiska.
- Andra kanske la armarna i kors och ville vänta och se om Gud verkligen gjorde det han sa.
- En tredje grupp kanske sa att det var omöjligt. Det skulle aldrig kunna hända.

Då vi läser vidare förstår vi att profetian inte fullbordades av sig själv. Det hade inte räckt med att lägga armarna i kors och säga: "Det ska bli intressant att se hur Gud ska ordna det här."

Profetians uppfyllelse utsattes för hårt motstånd och kamp. Farao gjorde allt för att profetian inte skulle fullbordas. Och jag tror att både Moses och folket var nära att ge upp hoppet på att profetian någonsin skulle uppfyllas.

Till slut, efter många prövningar, lyckades folket bli fria från slaveriets Egypten. Men profetian var ännu inte fullbordad. Folket var inte i landet. De var i öknen. En hel generation misslyckades! Den generation som hörde profetian fick inte uppleva dess uppfyllande!

Berodde det på att det var något fel på profetian? Nej, det berodde på folkets bristande tro! En hel generation misslyckades med att se profetian uppfyllas för att de inte hade tro att handla som om profetian skulle vara sann.

Låt det inte hända igen!

Ta emot gudsordet. Börja röra dig mot dess uppfyllande. Det kan hända att kampen blir hård. Det kan hända att vi möter motstånd. Den onde vill stjäla och röva det som Gud vill ge oss (Joh 10:10).

Den onde kan uppträda som en farao eller till och med genom att föra oss genom en torr ökenperiod. Men lyft blicken och ta emot gudsordet.

Har Gud talat, låt oss agera. Mobilisera krafterna. Mobilisera folket. "Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35 b)

Sunday, May 20, 2012

Idag 21/5 - "Ni ska få kraft"

Idag den 21/5

För ett halvår sedan trodde vi att vår period som ledare för Frälsningsarmén i Lettland skulle avslutas i juni i år. Det har varit planen sedan vi kom till Lettland för tre år sedan.

Nu blev det inte så, men vi hade börjat planera för ett liv i Sverige med en betydligt mindre välfylld kalender. Vi började också tacka ja till inbjudningar som vi inte har haft möjlighet att tack ja till tidigare.

Tre helger hade vi tackat ja till innan vi förstod att vi skulle stanna i Lettland och dessa tre räknar vi med att genomföra:

- Rustad för att rädda, Bygget i Mälardalen, 24-26 augusti

- "Ni ska få kraft", Åbo (Finland), 7-9 september.

- Bibelhelg i Kristiansund (Norge), 26-28 oktober.

Friday, May 18, 2012

Idag 19/5 - En politiskt korrekt bibel

Idag den 19/5

I Nya Lidköpingstidningen kan man läsa att konstnären Elisabeth Ohlson Wallin skänker en ny altartavla till Domkyrkan i Skara. Det är Sverige första altartavla för homosexuella. Altartavlan är speciellt avsedd att rullas fram vid en vigsel, ett dop eller en begravning i kyrkan.

I altartavlan med motiv från skapelsehistorien har Adam och Eva ersatt av några homosexuella par. Konstnären beklagar i artikeln att ingen representant för Kyrkan fanns på plats vid presentationen av gåvan: "Det är klart att jag är lite ledsen för det. Här hade de världens chans att visa att de är en modern kyrka, säger fotografen Elisabeth Ohlson Wallin."

Jag har svårt att se det logiska i budskapet. Poängen med skapelsen var väl just att det var en man och en kvinna som skapades med uppdrag att reproducera sig. Om Gud i stället hade skapat två män eller två kvinnor så hade det bara blivit en generation här på jorden, och varken Elisabeth eller jag hade blivit födda.

På en punkt tycker jag i alla fall att konstnären har rätt. Om man vill rättfärdiga vigsel av homosexuella par, behöver man förmodligen omformulera delar av Bibeln. Elisabeth Ohlson Wallin börjar från början med att göra om skapelseberättelsen.


Thursday, May 17, 2012

Idag 18/5 - Profetia - del 2

Idag den 18/5

En av kadetterna skickade denna profetia under en period av fasta. Du kan läsa del 1 här (Bilden kommer från Freefoto.com):

"Jag ser också en karta över Lettland. Jag ser att Gud hämtar sina barn från Lettlands olika hörn, tänder deras hjärtan, sätter på dem uniform och för dem in i armén. Jag ser hur Hans ljus blir starkare, jag ser hur Hans barn byter kläder. De lämnar sitt gamla sätt att leva. De lämnar allt som är människoverk och världsligt och sätter på sig uniform. Uniformen är viktig för dem, eftersom den är ett tecken på att de tillhör Kristus. De är skilda från världen. Ett tecken på Guds rike.
Jag ser också i anden hur de människor, som har bytt till uniform, respekterar den. De är inte upptagna av världsliga saker, de är reda att offra allt för Kristus. Belöningens tid har kommit. Jag ser samma karta över Lettland och jag ser kolonner av människor som marscherar från den ena änden av Lettland till den andra. Alla bär de uniform. De är annorlunda än andra människor på jorden och strålar av nåd går ut från dem. Dessa kolonner växer, antalet människor växer och de marscherar på.

Lettland är som ett skördefält. Armén rör sig från den ena sidan till den andra. Alla bär de uniform och håller en liten flagga i sina händer. Det finns en gemensam flagga eller ett gemensamt tecken för dem alla, och de små flaggorna betyder att var och en har sin del i den stora uppgiften/bilden.

Armén växer, den tillhör Kristus. Den finns i Hans hjärta och Han har planerat saker för den. Belöningens tid har kommit. Armén kommer att få vad den bett om. Den har blivit prövad, och den har bestått provet. Det kommer en tid av frukt och belöning. En tid av förändring. En ny tid för hela armén
."

Wednesday, May 16, 2012

Idag 17/5 - Profetia

Idag den 17/5

Igår började vi trettio dagars förbön för vår kongress 15-17 juni i Riga. Två dagar före kom det ett mejl från en av våra kadetter som tog emot och vidarebefordrade dessa ord från Herren (Bilden är från Freefoto.com):

"Jag fastar och idag är det den fjortonde dagen som jag inte äter. Idag när vi alla bad för Frälsningsarmén, såg jag en vision i min ande och tog emot ett ord från Herren, som jag vill dela:

Jag såg en frälsningsarméflagga med många människor i uniform som stod runt flaggan. De stod tillsammans i en klunga och tog inte upp mycket plats. Ingen rörde sig. Runt dem såg jag ett fält. Fälten var mogna för skörd. Så mogna att agnarna från vetet böjde sig djupt mot marken. Jag upplevde att man bara behövde sträcka ut handen för att agnarna skull falla i deras händer. Frälsningssoldaterna, som stod mitt i fältet, förstod inte att fälten var mogna för skörd. De såg sig omkring men de reagerade inte på det de såg runt dem. Frälsningssoldaterna var upptagna med olika saker - de sjöng, spelade, predikade och samtalade vid borden.

Var och en av frälsningssoldaterna hade en korg i sin hand, men korgarna var tomma och då kom vinden, den Helige Andes vind, och förändrade allt. Deras uppfattningar, övertygelser och förståelse förändrades och de började skilja mellan det som är viktigt och det som är mindre viktigt. Och Herren sa: de tomma korgarnas tid och funderingarnas tid är över, en ny tid har kommit, en tid av nåd och skörd. Herren säger att skörden börjar nu. En tid med fulla korgar, en överflödets tid. Var du än går, ska du skörda. Armén ska växa och nu är den goda tiden - en tid av skörd, seger och multiplikation. Prisa Herren!"

Tuesday, May 15, 2012

Idag 16/5 - 30 dagars bön för Kongressen

Idag den 16/5

Den 15-17 juni inbjuder vi till kongress i Riga. Du kan hitta information om kongressen här.
Vi inbjuder dig också att vara med i vår förbön trettio dagar före kongressen. Varje dag är ett ett speciellt böneämne. Sammanställt av Sarah Ilsters.


On 16 maj
Be för alla som kommer att samlas till kongress. Be att Gud ska förbereda oss att ta emot från Honom.

To 17 maj
Be för de åtta kadetterna som ska ordineras.

Fr 18 maj
Be för kadetternas familjer, speciellt dem som ännu inte är kristna.

Lö 19 maj
Be för var och en som kommer att se oss i stan under kongressen. Be att de ska se något annorlunda i oss. En närvaro av Jesus.

Sö 20 maj
Be att den Helige Ande ska leda oss och tala till oss genom allt som händer.

Må 21 maj
Be för kommendörerna Robert och Janet Street som ska leda oss

Ti 22 maj
Be för den Regionala kören. Be att både de som sjunger och de som lyssnar ska bli välsignade.

On 23 maj
Be att Gud ska vidga Frälsningsarméns inflytande i samhället.

To 24 maj
Be att människor som tar emot inbjudan på gatorna ska komma till gudstjänsterna.

Fr 25 maj
Be för våra Regionchefer - Rut och Peter Baronowsky.

Lö 26 maj
Be för alla dem som ansvarar för de praktiska arrangemangen.

Sö 27 maj
Tacka Gud för Kongressen och be att Hans vilja ska ske på jorden såsom i himlen.

Må 28 maj
Beför alla som är inblandade i Barnmusikalen. Be att de ska kunna göra så gott de bara kan.

Ti 29 maj
Be för dem som kommer från Sverige. Be för beskydd under resan.

On 30 maj
Be för friluftsmötena. Be att Gud ska använda vår musik och våra ord att tala till människorna som lyssnar.

To 31 maj
Be om bra väder!

Fr 1 juni
Be att den Helige Ande ska verka mäktigt ibland oss. Be särskilt för stunderna av överlåtelse i kongressens möten.


Lö 2 juni
Be för kongressens böneteam. Be för visdom, klarsyn och kunskap då de betjänar människor.

Sö 3 juni
Be för en ny smörjelse av mod och kraft över Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Må 4 juni
Be för lovsångsgruppen. Be om enhet och gudagiven förmåga att leda oss alla in i Guds närhet.

Ti 5 juni
Be om att en förnyad smörjelse av passion kommer över oss alla.

On 6 juni
Be att Gud uppreser nya ledare inom Frälsningsarmén.

To 7 juni
Be för ungdomssamlingen på lördagskvällen.

Fr 8 juni
Be för alla som är inblandade i organisationen av kongressen. Be om frid och klrt tänkande.

Lö 9 juni
Be för dem som översätter. Be om visdom, klartänkhet och klart tal.

Sö 10 juni
Be att de ska bli bestående resultat av dagarna tillsammans.

Må 11 juni
Be för alla musikanter. Be att människor ska bli berörda av den Helige Ande genom deras musik.


Ti 12 juni
Be om att all teknik ska fungera under kongressen.

On 13 juni
Be för Barnens kongress. Be för barnen och för alla som ska vara med dem.


To 14 juni
Be att människor ska bli Jesu efterföljare som ett resultat av kongressdagarna.

Monday, May 14, 2012

Idag 15/5 - Jesusmanifestationen i massmedia

Idag den 15/5

Som vanligt har det varit tunt med massmediebevakningen av Jesusmanifestationen i Stockholm. De fåtaliga gånger Jesusmanifestationen varit omnämnd i rikstäckande media har det oftast handlat om att hbtq-rörelsen inte fick tillstånd att ha en utställning under Jesusmanifestationen.

Något oväntat kanske, var det i år Aftonbladet som hade ett fylligt reportage från Jesusmanifestationen. Under rubriken "15 000 demonstrerade – för Jesus" skriver Aftonbladet:
"Knappt två veckor har gått sedan de socialdemokratiska slagorden klingade ut över Kungsträdgården på arbetarrörelsens högtidsdag.
I dag drog ett två kilometer långt demonstrationståg fram genom staden med en helt annan agenda – att sjunga Jesu lov.
"
Världen idag  Dagen

Sunday, May 13, 2012

Idag 14/5 - Rustad för att rädda

Idag den 14/5

Nu har det kommit ut lite mer information om konferensen "Bygget" i Mälardalen, den 24-26 augusti. Temat för i år är "Rustad för att rädda".
Program och all praktisk information om konferensen hittar du på Uppsalakårens hemsida: Bygget.
Rut och jag kommer att medverka vid flera möten samt ansvara för ett seminarium på lördagen.
Här är presentationen av talarna under konferensen:


Friday, May 11, 2012

Idag 12/5 - Vart blåser vinden?

Idag den 12/5

En stor nyhet under veckan var president Obamas helomvändning i frågan om homosexuella äktenskap. Vid förra presidentvalet var Obama emot och då det närmar sig ett nytt presidentval är Obama för. Han säger i en TV-intervju: "Jag har precis kommit fram till att för mig personligen är det viktigt att intyga att jag anser att par av samma kön bör kunna gifta sig."

Vad är det som gjort att Obama har ändrat uppfattning i denna fråga? Svenska Dagbladet meddelar samtidigt att det nu finns en majoritet i USA som stöder samkönade äktenskap. Det verkar alltså vara en lämplig tidpunkt för en politiker att ändra uppfattning i frågan. Det verkar som om Obama håller upp fingret i luften för att se vart vinden blåser och sedan bestämmer han sig för vilken personlig uppfattning han har.

Man skulle kanske önska att fler politiker var drivna av en egen övertygelse än att de anpassar sig till det som är "politiskt korrekt".

Det kanske inte är helt ovanligt i den politiska världen att politikers uppfattning styrs av majoritetens uppfattning. Men då samma sak händer inom kristna samfund och församlingar är det en katastrof.

Då den kristna kyrkan, som helt bygger på ett budskap, sticker upp fingret i luften och frågar omvärlden om hur kyrkan ska vara och vad kyrkan ska predika, då har den förlorat all trovärdighet.

Expressen   Dagens Nyheter   Dagens Nyheter   Svenska Dagbladet   Världen idag   Christianity Today   Christian Post

Thursday, May 10, 2012

Idag 11/5 - Levande helgon!

Idag den 11/5

Jag har just läst färdigt en bok av John Coutts, "Saints Alive!", som är en kortfattad kyrkohistoria.

Det fanns många intressanta och gripande berättelser i boken. Det som jag fastnade för mest var det stora antalet kristna som fått ge sitt liv för sin tro och dött martyrdöden. Under de första århundradena efter Kristus var det många martyrer som fick ge sitt liv. Men det slutade inte med dem. Kristna har igenom hela historien varit villiga att ge sitt liv för sin tro. Även idag är kristna förmodligen den mest förföljda gruppen globalt sett.

Vad jag inte visste förut var det stora antalet kristna japaner som dog martyrdöden på 1600-talet. Här kommer ett litet utdrag ur boken. Och jag undrar hur många svenskar idag som skulle vara villiga att betala sin trohet till Jesus genom att ge sitt liv.

"Den kristna missionen blomstrade. Man räknar med att det fanns omkring 300.000 kristna japaner. Men det fanns dem som misstänkte att det var en del av ett utländskt maktövertagande i Japan. 1614 utfärdade Shogun (kejsaren) ett grymt dekret: "De kristna har kommit till Japan ... för att kullkasta den sanna läran ... så att de kan få herravälde över vårt land. Detta är en bacill som kommer att leda till stor katastrof och den måste krossas".
Efter det utbröt en häftig förföljelse. Under 24 år var det omkring 1.900 troende som fick dö martyrdöden, varav 62 missionärer från Europa."
(Saints Alive sid 55)

Wednesday, May 9, 2012

Idag 10/5 - Undervisning på Officersskolan m.m.

Idag den 10/5
Idag ska Rut och jag ha undervisning för förstaårskadetterna om Postmodernism. På eftermiddagen blir det sångövning med Staff Songsters inför kongressen och efter det ska vi träffa personalgruppen från Elisabetgården i Stockholm, som är på studieresa i Lettland några dagar.

I helgen fick Officersskolan nya skyltar på fasaden. Byggnaden har tidigare använts som barnhem under många år. Så här bra blev det:Tuesday, May 8, 2012

Idag 9/5 - Claphaminstitutet

Idag den 9/5 

Nu finns nyhetsflödet från rupeba.se även i högerspalten på Claphaminstitutets hemsida. Vill du läsa mer om vad Claphaminstitutet är och vad det gör kan du läsa det på hemsidan. Adressen är www.clapham.se.

Monday, May 7, 2012

Idag 8/5 - Ledardag i Riga

Idag den 8/5

Idag har vi vår sista ledardag innan sommaren. En Ledardag är en dag då alla ledarna i Frälsningsarmén i Lettland samlas. Vi brukar vara drygt trettio personer.

Vid dagens samling har vi många spännande saker att samtala om: statistiken för år 2011, den stundande kongressen 15-17 juni, vårt EU-projekt för arbetslösa, kandidatdagen den 20 maj och mycket annat.

Vi kommer också att ta tid för social gemenskap, bibelundervisning och bön. (Bilden från en tidigare ledardag)

Sunday, May 6, 2012

Idag 7/5 - Vad talar du om egentligen?

Idag den 7/5

Jag håller just nu på att läsa Femte Mosebok i Bibeln. Ett av de ord som hänger sig kvar i mig är orden från kapitel 11 om att tala om Guds ord. Det står att du ska tala om dem:
-när du sitter i ditt hus
-när du går på vägen
-när du lägger dig
-när du står upp

Varför är det så viktigt att tala om Guds ord? Då vi talar om Guds ord blir vi själva påminda och vi påminner andra om vad Gud har sagt. Vi fyller vår omvärld med Guds ord.

Ja, ordet träffar mig och jag tänker på hur sällan jag talar om Gud och hans ord och hur ofta jag talar om allt möjligt annat. Vad talar du om?

Saturday, May 5, 2012

Idag 6/5 - Tidig söndagsmorgon

Nu var det söndag igen. Veckan avslutades med några dagar i Stockholm.

Då jag passerade Klara Kyrka i centrala Stockholm såg jag en lång kö utanför kyrkan. Men folket köade inte för att få komma in i kyrkan. Den ringlande kön ledde fram till kyrkans soppkök ute på gården. Jag vet inte om jag sett något liknande i Sverige förut. Är det ett tecken på den ökande utslagningen av människor i Sverige?
En fördel med ett kort besök i Stockholm är att få träffa ett av barnbarnen. Här är näst yngsta barnbarnet på väg mot högre mål på en klättervägg. Ingenting är omöjligt då man är tre år. För säkerhets skull finns pappas händer beredda om något skulle hända.
Nu är vi på väg hem till Riga med ett tidigt morgonflyg. En intensiv vecka väntar. Jag hoppas att det blir en välsignad vecka för dig.
Peter Baronowsky

Friday, May 4, 2012

Idag 5/5 - Lettlands frigörelse firas

Idag den 5/5
 Fjärde maj var det "Indepedence day" i Lettland. Efter femtio års ockupation av Tyskland under andra världskriget och därefter Sovjetunionen gjorde Lettland en avsiktsförklaring om att Lettland skulle bli fritt, den fjärde maj 1990. Lettland var då ännu inte självständigt, men deklarerade sin avsikt att bli självständigt.

Under den nazistiska ockupationen dödades 70.000 judar (cirka 89,9 % av den judiska befolkningen i Lettland). Mellan 1940 och 1954 "försvann" en tredjedel av Lettlands befolkning (ca 630.000 personer). Under de följande åren deporterades ytterligare 42.000 personer, samtidigt som ryssar flyttades in i Lettland för att fullborda den pågående "russifieringen" av landet. (Källa: US Department of State).

Det finns verkligen orsak för det lettiska folket att fira sin frigörelse!

Wednesday, May 2, 2012

Idag 3/5 - Koskinen och interreligiösa dialoger

Idag den 3/5

Lennart Koskinen, nyss hemkommen från ett interreligiöst dialogmöte på ett hinduiskt meditationscenter, skriver i Kyrkans Tidning:
"Många av de stora konflikterna i världen innehåller någon eller några religiösa beståndsdelar. Den interreligiösa dialogen skapar förståelse och bygger personrelationer som kan bidra till att både förebygga och överbrygga konflikter. Dessutom är den av stor personlig betydelse i andligt avseende för deltagar­na. Även om vi kan tycka att vår egen tro rymmer centrala sanningar äger vi inte hela sanningen."

Det verkar som om Koskinen är av den uppfattningen att kristendomen bara innehåller en del av sanningen. Vill man veta hela sanningen måste inkludera andra religioner.

Det verkar som om Koskinen har en helt annan uppfattning än den som presenteras i Bibeln. Finns det något som Gud varnar mer för än att Guds eget folk skulle blanda sin tro med andra religioner? Gång på gång upprepas varningen för religionssammanblandning då folket kommer in i det nya landet och möter andra religioner.

Det verkar som om Koskinen har glömt bort det första budet i "Tio Guds bud": "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig."

Det verkar som om Koskinen har glömt bort Jesu egna ord: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6).

Tuesday, May 1, 2012

Idag 2/5 - Har kyrkan förlorat sin identitet?

Idag den 2/5

Anders Mellbourn skriver i Sändaren under rubriken: "Att vara angelägen kyrka":
"Kyrka och församlingsengagemang intresserar inte svensken. Frikyrkan har låg trovärdighet. Gemensam framtid börjar sin verksamhet i uppförsbacke.
Gemensam framtid inleder sin verksamhet med att fråga om kyrkan är relevant.  Det är rätt och djärvt att vända sig utåt och försöka se vilka människors förväntningar är. Men det är en prövning för självförtroendet
."

Är kyrkans uppgift att fråga omvärlden vad den har för förväntningar på kyrkan? Är det omvärlden som ska definiera vad kyrkan är och vad kyrkan ska förkunna? Frågade Jesus vilka förväntningar folket hade på honom? Han motsvarade i varje fall inte folkets förväntningar och därför blev han korsfäst och därför kan vi ta emot frälsning och förlåtelse idag.

Jag tror att den enda kyrka som har förutsättning att överleva är den kyrka som tror så mycket på det budskap den har fått att förmedla, att den inte behöver fråga omvärlden om sin egen identitet.

Jag tror inte på en kyrka som ängsligt frågar omvärlden om vem den ska vara.