Nyhetsflödet

Wednesday, August 31, 2011

Politisk korrekt bibeltolkning


Jag skrev igår om allegorisk bibeltolkning. Här kommer ett kort inlägg om politisk korrekt bibeltolkning.
Jag har svårt att känna respekt för en bibeltolkning som skyndar sig att tolka Bibeln utifrån det som är politiskt korrekt i samhället idag. Man vränger till bibelordet och hävdar att Bibeln inte menar vad Bibeln säger utan att Bibeln egentligen menar något helt annat än vad den säger. Detta något helt andra stämmer vanligtvis överens med den rådande samhällsuppfattningen.

Ett exempel på detta är homosexualitet. Det finns inte så väldigt många bibelställen som tar upp detta tema, men samtliga befintliga bibelreferenser fördömer homosexuella handlingar.

Så då Bibeln talar om att en man inte ska ligga med en man såsom en man ligger med en kvinna, så tolkas det som att det egentligen inte betyder att en man inte ska ligga med en man, utan något helt annat, som ingen tidigare har förstått. Jag tror att om Bibeln hade menat något annat, så hade det förmodligen stått något annat.

Jag kan respektera om någon säger att Bibeln påstår att män inte ska ligga med män, men att Bibeln har fel på den punkten. Jag har däremot svårare att respektera en synpunkt som hävdar att Bibeln inte menar vad den säger utan något helt annat.

Det är inte alltid rätt att anpassa tolkningen av bibelordet så att det blir synkroniserat med den för dagen aktuella uppfattningen i samhället.

Och anpassa er inte efter den här världen…” (Rom 12:2)

/PB

Tuesday, August 30, 2011

Allegorisk bibeltolkning


Kan man få Bibeln att säga det man vill att den ska säga?
Javisst kan man det. Om man tillämpar en allegorisk bibeltolkningsmetod går det bra. Allegorisk innebär att man använder en bibelberättelse och ger de olika beståndsdelarna en tolkning man själv väljer. Om slutresultatet stämmer överens med Bibelns budskap så är det väl inte så farligt, men risken är att man kan hamna i stort sett var som helst i en allegorisk bibeltolkning.

Jag skrev igår om Darin Hufford. På websajten ”Freebelievers network” gör Hufford sina inlägg. Han har bland annat ett inlägg som heter ”Beating the rock”.

Darin Hufford har en agenda. Han anser att kristna idag tänker alltför mycket gammaltestamentligt lagiskt, och alltför lite nytestamentligt nåd. Han kan ha mycket rätt i det. Men motsatt tänkande blir lika mycket fel om det överbetonas. Om man överbetonar nåden och bortser från vad som är rätt och fel hamnar man i det andra diket.

Hufford ligger alltså i det första diket. Bort med det gammaltestamentliga tänkande om rätt och fel och fram för det nytestamentliga talet om nåd, är Huffords budskap.

Med den utgångspunkten gör han en häpnadsväckande allegorisk tolkning om berättelserna om Israels barns vattenförsörjning under ökenvandringen.

-Första gången får Moses order att slå på klippan. Han gör det och vatten kommer ur klippan. (2 Mos 17)
-Andra gången får Moses order om att tala till klippan. Men han slår på klippan och vatten kommer ur klippan. (4 Mos 20)
På grund av att Moses inte litade på Gud utan handlade på sitt eget sätt får Moses själv inte komma in i det utlovade landet (4 Mos 20:12).
Hufford tycker att det är ett orimligt straff för Moses att han inte skulle få komma in i landet bara för att han var olydig. Efter många års funderande kom Hufford fram till att det inte alls var på grund av olydnad som Moses inte kunde komma in i det utlovade landet. De två berättelserna om vattenförsörjningen i öknen fick då en helt annan innebörd för Hufford:
Den gången Moses skulle slå på klippan representerar lagen. Lagen handlar om slag och tvång.
Den gången Moses skulle tala till klippan representerar det nya förbundet som bygger på relationer och samtal.

Orsaken till att Moses inte kom in i det utlovade landet hade ingenting med Moses olydnad att göra. Orsaken var i stället att Moses satt fast i det gammaltestamentliga tänkandet om lag, i stället för att vara besjälad av det nytestamentliga tänkandet av nåd enligt Hufford.

Stackars Moses, säger jag. Om det hade varit på grund av olydnad hade Moses i varje fall kunnat ha en förståelse till varför han inte fick komma in i det förlovade landet. Men om orsaken var att Moses satt fast i det gammaltestamentliga tänkandet av lag i stället för det nytestamentliga tänkandet av nåd, så måste det vara fullständigt oförståeligt och orättvist för Moses. Hur skulle Moses kunna tänka nytestamentligt mer än tusen år innan Jesus kom och Nya Testamentet skrevs.

Som sagt man kan få Bibeln att säga vad man vill att den ska säga om man praktiserar vidlyftig allegorisk tolkningsmetod. Hufford utgår inte från Bibeln, utan utgår ifrån sitt ärende att varna för att tänka gammaltestamentligt. I sin iver använder han bibelberättelser som egentligen handlar om något helt annat till att uttrycka sina egna åsikter.

Websajten Hufford använder heter ”Freebelievers network”, som betyder ungefär samlingsplats för de som tänker fritt.

På universitetet i Uppsala står det ovanför en av ingångarna följande devis: ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är ännu större.”

/PB

Monday, August 29, 2011

En missförstådd Gud

Darin Hufford har kommit ut med en ny bok med titeln "A misunderstood Good" (En missförstådd Gud), med underrubriken "Lögnerna religionen berättar om Gud".

I introduktionen berättar Hufford hur han själv bad "frälsningsbönen" vid sju års ålder och blev döpt vid nio års ålder. Han berättar hur han växte upp och blev pastor men hur han aldrig kunde leva upp till det liv kristendomen förkunnade. Jag får intrycket att han har uppfattningen att om han inte lyckas med det, ska ingen annan heller lyckas. Så istället för att fortsätta att försöka förändras, förändrar han i stället Gud.

I likhet med Rob Bell i boken "Love wins" förkastar han allt som traditionell kristendom står för och presenterar själv hur det är "på riktigt". Både Bell och Hufford använder sig av metoden att förmedla en karikatyr på kristet liv och tänkande och angripa den karikatyren.

Det finns mycket att läsa på nätet av Darin Hufford på the Free Believers Network.

Jag uppfattar Huffords huvudbudskap på följande sätt:
Kristenheten har fastnat i det gammaltestamentliga lagiska sättet att tänka. Nåden har fått en undanskymd plats och det lagiska tänkandet dominerar. Jag anser att Hufford har mycket rätt i detta, men han överdriver så totalt att han helt förlorar dimensionerna. Det är inte fråga om lag eller nåd, det handlar om både och. Jesus kom med nåd och sanning (Joh 1:14).

Gud älskar verkligen världen och människorna är kallade att älska Honom tillbaka. Det bästa uttrycket för vår kärlek till Gud är inte att vi lever "laglöst" utan att vi följer Hans bud: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23).

Det finns två diken: att överbetona nåden och att överbetona lagen. Hufford hamnar i det första diket, många andra hamnar i det andra. Sanningen ligger i ordet och: Jesus kom med nåd och sanning. I den balansen vill jag leva, även om jag ofta misslyckas.

Om någon vill läsa mer finns här en recension av Huffords bok på engelska.

/PB

Sunday, August 28, 2011

Så var det med Brengle…


Jag har just läst en biografi om Samuel Logan Brengle, skriven av Alice R. Stiles. Det var många år sedan jag sist läste den boken. Här kommer några glimtar.

Brengle berättar om sitt första möte med Frälsningsarmén:
Det var några saker som väckte mitt intresse då jag först mötte Frälsningsarmén. Det ena var deras självuppoffrande ande, det andra var deras kraft. Jag kommer aldrig att glömma då jag gick ned till Bostons första kår och mötte den befälhavande officeren. Majoren kom in och blåste i sin trumpet, marscherande rakryggad och med spänst. Han predikade med eld och kraft. Dessa salvationister var så annorlunda än teologistudenterna som var så mjuka och lätta, så kraftlösa jämfört med män som denne Gay.” I detta möte föddes en tanke i Brengle: ”Detta är mitt folk”.

Många år senare tillfrågades Brengle om hur han förberedde sin predikningar.
Han svarade att han förberedde predikningarna genom att förbereda sitt eget hjärta. För detta var det viktigaste bönen och bibelläsningen som var de viktigaste faktorerna. Brengle menade att många gjorde misstaget att använda mer tid att förbereda sina predikningar än de gjorde att förbereda sitt eget hjärta, sina känslor och sin tro. Resultat av detta, menade Brengle, var att det blev vackra ord utan värme.”
Då Brengle blev äldre och närmade sig pensionsåldern skrev han om sitt kommande liv som pensionär:
Jag kommer att be mer för mina kamrater som är på fältet i strid, jag ska meditera mer och läsa och tänka över Bibeln ännu mer. Sedan är det brev som jag kan skriva till kämpande officerare, brev till missionärer, brev till dem som lider och brev till dem som är ensamma.
Jag kommer att ha mycket att göra. Om jag inte kan leda en kår eller en division, eller delta i överläggningar, eller hålla storslagna kampanjer, så kan jag tala med min grönsakshandlare, läkare, brevbärare, om Jesus som korsfäst och förhärligad och om det eviga livet. Jag kan bära min uniform och gå till kåren och ge mitt vittnesbörd. Jag kan fortsätta att bry mig om barnen och de unga. Medan jag gör det kan jag ha förhoppningen att hålla min egen ande levande och ungdomlig.”

Och ännu många år senare skriver Brengle:
Snön från sjuttio vintrar finns på mitt huvud, men solskenet från sjuttio somrar finns i mitt hjärta. Förbleknandet och de fallande löven från sjuttio höstar tynger min själ, men uppståndelselivet som visar sig i blommor och träd, fåglarnas återvändande sång, de forsande älvarna och den ljumma, sköna vinden av sjuttio vårar gläder min ande.”

Ja där var det många tänkvärda ord från Brengle. Både för dem som närmar sig pensionsåldern och för dem av oss som fortfarande är unga.

/PB


Saturday, August 27, 2011

Söndagsmorgon den 28 augusti


Ännu en vecka har gått. En vecka fylld av sammanträden.
Mitt i veckan hade vi lunch tillsammans med Sven och Glad Ljungholm från Skottland. De har under flera år understött verksamheten i Seda och Sarkani och nu var de på väg hem efter ett besök där.
Sven och Glad på lunch i Riga

Sven har skrivit flera blogginlägg från resan på engelska. Du kan läsa dem här:
Latitude Latvia
Latitude Latvia 2

Natten mellan fredag och lördag tillbringade vi på färjan mellan Riga och Stockholm. Vi fick ett alldeles fantastiskt väder på överfarten. Vi satt ute på soldäck flera timmar på utresan och lika fint var det på morgonen då vi åkte in igenom Stockholms skärgård. För en gångs skull kunde vi höra TV-nyheterna på svenska och väderleksrapporten gissade att detta var den sista sommarvärmen för i år. Jag hoppas att vädermannen hade fel.

Under infarten till Stockholm passerade vi också grannskapet där vi bott i arton år. Här ser vi infarten sjövägen till Lännerstasunden.

På lördagen hann vi också med att hälsa på näst yngsta barnbarnet tillsammans med hennes föräldrar. Det blir inte så tätt mellan gångerna vi ses. Eftersom det var lördag så blev det förstås lördagsgodis för barnbarnet:
 
På Centralen bjöd man på gratis dagstidningar och där kunde jag läsa att Moderaternas partistyrelse föreslår att man inte ska ställa upp i kyrkovalet som parti. Det är ju positivt att ett politiskt parti har förstått det orimliga att Guds församling ska styras av politiska partier.
Jag kunde också läsa att man just upptäckt en mycket avlägsen planet som ser ut att vara en diamant. Bibeln har ju länge talat om att vi ska tillbringa evigheten på gator av guld så vi får väl se var den planeten finns. Men det behöver vi kanske inte bekymra oss för nu. Nu gäller det att göra det bästa av varje dag vi får och snart kommer förmodligen en ny vecka och jag önskar att det ska vara en välsignad vecka för dig.

/Peter Baronowsky

Monday, August 22, 2011

"Inga ursäkter"

Jag läste i Dagens Nyheter ett reportage om Dolph Lundgrens träningsprogram. Det handlar om "no excuse-progam". Det finns inga ursäkter. Programmet ska genomföras varje dag. Inga ursäkter accepteras. Om han är på resa eller håller på med en filminspelning: "no excuses".

Jag kommer just hem från en mötesserie där jag bland annat talat om vikten av att ha ett regelbundet andaktsliv. Jag tror att vi alltför ofta har ursäkter för att inte ha vår stilla stund med Gud. Dolph Lundgren har bestämt sig för vad han vill uppnå. Han accepterar inga ursäkter för sin träning.
Har du och jag bestämt oss eller accepterar vi ursäkter då det är dags för vår andaktsstund?

"Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar."  (1 Kor 9:25)

Saturday, August 20, 2011

Söndagsmorgon i Trondheim

Det är en tidig söndagsmorgon i Trondheim. Vi är mitt uppe i divisionskonferens för Nordre division i Norge med temat: "Gå in i Hans närhet - Gå ut i Hans kraft".

Konferensen startade i fredags kväll med bönemöte, välkomstgudstjänst och bilrebusjakt.

Lördagen var fylld av olika aktiviteter med friluftsmöten, gudstjänst och "sångmöte".
På lördagen var det friluftsmöte på olika platser. Här är en bild från ett av friluftsmötena i duggregn.

Idag söndag är det nationell minnesdag för massakern på Utöya i Oslo. Det kommer att markeras under förmiddagens gudstjänst.

Efter eftermiddagsmötet är det dags att åka till flygplatsen för hemfärd till Riga. Vi kommer hem någon gång efter midnatt om allt går bra.

Sen är det dags att möta en ny arbetsvecka och jag ber att det ska vara en välsignad vecka för dig.
/Peter Baronowsky

Thursday, August 18, 2011

På väg till Trondheim

I eftermiddag bär det iväg till Trondheim och divisionssamlingen "Kom sammen". Ikväll (fredag) är det välkomstmöte och mötena kommer att hållas i Stjördal Missionkyrka. Temat för helgen är "Kom in i hans närhet - Gå ut i hans kraft". Mer rapporter från helgen kommer. (Bilden visar katedralen i Trondheim och är hämtad från Trondheims officiella hemsida)
/PB

Monday, August 15, 2011

Nytt Utbildningscenter på Jelöy, Norge

På norska sidan kan du läsa om Frälsningsarméns nya Utbildningscenter på Jelöy i Norge. Där kommer det att finnas Officersskola, Folkhögskola, Medarbetarskola, Forskning med mera. På samma område kommer också Moss kår att få helt nya lokaler med en glasvägg ut mot Oslofjorden. Det är en kår som vi har varit medlemmar i under nio år på 80-talet.
Rut och jag är inbjudna till invigningen i mitten av oktober och vi kommer också att undervisa under den första veckan på det nya Utbildningscentret. Då är det en NLDI-kurs; Nordic Leadership Development Institute.
Läs mer om Utbildningscentret på den norska sidan.
/PB

Sunday, August 14, 2011

Ledig dag

I lördags hade vi en ledig dag! Det var en mulen morgon. Vi bestämde oss ända att åka till stranden. Vi satte på oss varma kläder, tog varsin bok och gav oss iväg. Då vi suttit några timmar och läst hände det plötsligt: Solen lysten igenom molnen, molnen skingrades alltmer och till slut blev det en klar himmel. Efter några underbara timmar i solen åkte vi hem. På kvällen åkte vi ut på en timmes båttur på floden Daugava. Det var en magisk kväll. Se bara:

/PB

Wednesday, August 10, 2011

Varning för tjuven!

På söndag bär det av västerut i Lettland. Vi ska ha förmiddagsmöte i Liepaja på västkusten och eftermiddagsmöte i Ilmaja på väg tillbaka till Riga.

I Leipaja kommer jag att predika över ämnet "Varning för tjuven". Tjuven är lös ibland oss och han vill stjäla, slakta och döda. Men det finns ett alternativ till att bli bestulen och dödad. Vi kan få liv genom Jesus som har kommit för att ge oss liv, liv i överflöd (Joh 10:10).

Tjuven stjäl och rövar ibland oss på många olika sätt. Många människor har blivit bestulna på sitt hopp om framtiden, andra har blivit bestulna på sin glädje och frid.

Men vad jag särskilt vill betona är hur tjuven idag vill stjäla tron på Guds ord. För lyckas han stjäla tron på Guds ord så kan vi varken bli frälsta, förlåtna eller ha något hopp om framtiden. Allt detta är löften vi har fått i Bibeln och om vi inte litar på Bibeln kan vi inte heller lita på vår frälsning eller på något annat.

Tidigare var i det allmänhet så att kristna trodde på Bibeln medan icke-kristna inte trodde på Bibeln. Men idag hör man många kristna som inte värdesätter Bibeln. Några säger till och med att det inte så viktigt med Bibeln vi kan lyssna direkt till Jesus utan att vara beroende av en bok.

Naturligtvis är det möjligt att Jesus talar direkt med oss och presenterar sig med namn och berättar att han dog på korset för mig, hur jag kan bli frälst och att han en dag kommer tillbaka till jorden. Men så fungerar det normalt inte.

Dessutom är vår mottagningsapparat bristfällig. Vi kan inte alltid med säkerhet veta om det är Jesus som talar, eller om det är våra egna känslor eller förhoppningar eller till och med tjuven. Det enda sättet vi kan pröva sådana tilltal är genom Guds ord. Men om vi inte tror så mycket på Bibeln....

Tjuven har inte förändrats så mycket genom tiden. Redan i skapelseberättelsen är hans taktik att skapa misstro till Guds ord: "skulle Gud ha sagt?". Han lyckades stjäla det liv som Gud hade skänkt Adam och Eva och han lurar många kristna idag.

Låt inte lura dig!  Du behöver inte bli bestulen! Du kan lita på Guds ord. I Bibeln framträder Jesus som kan frälsa, förlåta och ge hopp för detta livet och det kommande.

/PB

Thursday, August 4, 2011

Brengle skriver om Railton - Del 6

Detta när mitt sjätte och sista inlägg från boken "Dearest Lily", som består av brevväxlingen mellan Samuel Brengle och hans hustru Lily.

Efter den oerhört framgångsrika tiden i Norge ser det ut som om tiden i Danmark var fylld av motgångar. Bengle klagar i sina brev hem till Lily om att det inte var mycket folk på mötena, att sängarna han fick sova i var under all kritik och om han slutligen blev allvarligt sjuk och inte kunde ha några möten på flera månader.

I ett av sin brev från Danmark skriver Brengle om kommendör Georg Scott Railton:

"...jag har just fått brev från Railton. Han håller med om min lära om den Helige Ande, men han tycker inte att vi bör nämna den Helige Ande för enkla människor. Han gör det inte. och nu i sydöstra Europa bland judar och muhammedaner känner han att att han inte ska nämna Jesus, eftersom Jesus och Fadern är ett, eftersom det bara leder till att förlänga shismen som Paulus har framkallat. Och sedan undrar han varför Gud inte ger honom samma resultat som Finney fick se! Han undergräver evangeliet och undrar varför han inte ser resultat. Han vågar inte upphöja Jesus och förundrar sig sedan varför inte folk dras till Honom. Han undviker det stötande talet om korset och förundrar sig över att han inte har kraft. Han känner att Gud använder mig på ett underbart sätt, och undrar om han själv och andra omedvetet hindrar Herren att använda dem på ett liknande sätt. Hans brev utmanar mig. Jag vill svara på det omedelbart, men jag är för svar. Han är en kär vän."

/PB

Tuesday, August 2, 2011

Bilder från ROOTS-koferensen i Finland

Det kom ett mail i slutet av juli med ytterligare några bilder från ROOTS-konferensen i Finland under midsommarhelgen.

Här kan du se bilderna.