Nyhetsflödet

Friday, September 28, 2012

Ät "manna"!

Då Israels barn vandrade genom öknen fick de manna från himlen för att överleva. En dagsfärsk portion för varje dag. Den kunde inte sparas utan måste konsumeras samma dag.

På samma sätt måste en kristen äta "manna" varje dag för att överleva som kristen. Människan lever inte allenast av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun (Matt 4:4).

Gör så här: Läs ett kapitel ur Bibeln varje dag. Fråga Gud vad det är han speciellt vill säga till dig just idag från det kapitlet du läser. Det kan vara ett löfte, en tillrättavisning, en vägledning, ett löfte, en bön du kan be. Skriv ned ditt personliga manna i en anteckningsbok och gå och tugga på det under hela dagen. Gör som kossorna, de idisslar = de tuggar samma mat gång på gång. Låt ordet bli kött, bli en del av dig.

- Jostein gör det. Läs hans dagliga manna här.

- Jag gör det. Jag har snart skrivit ett dagligt manna till varje kapitel i hela Bibeln. Jag har hittills skrivit mer än 970 "manna"-inlägg. Det finns fortfarande några kvar att skriva. Då jag läser samma kapitel igen nästa gång, ser jag antagligen ett nytt manna för just den dagen. Så kan man hålla på hela livet. Du kan läsa mina inlägg här.

- Gör det du också!

Thursday, September 27, 2012

Var inte olydig visionen

Samuel Logan Brengle (1860-1936) var en ledande helgelseförkunnare inom Frälsningsarmén. Han har skrivit en rad böcker om helgelse och Peter Farthing har nu sammanställt en bok med artiklar ur Brengles författarskap (Samuel Logan Brengle - Heart for God). Här kommer några utdrag i min egen översättning från engelska.

Tidigare inlägg från boken finns här:
Brengle besöker Norge   - Guldkorn från Brengle 1
Himmel, helvete och Brengle  - Guldkorn från Brengle 2
Hemligheten till kraft - Guldkorn från Brengle 3
Andlig kraft - Guldkorn från Brengle 4 
Låt boken forma ditt liv - Guldkorn från Brengle 5

Var inte olydig den himmelska visionen
- Guldkorn från Brengle 6


Vill du att ditt liv ska betyda något? Vill du en dag se dig tillbaka och se hur Gud har burit frukt genom ditt liv? Då har du något att lära från Paulus. Få människor har levt ett så fruktbärande liv som Paulus. Vad var hans hemlighet?

"Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen"  (Apg 26:19)

Då Paulus fortfarande förföljde de kristna möttes han av ett ljussken och Gud sa till honom: "Stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade." (Apg 26:16-18)

Det är viktigt att vi, på samma sätt som Paulus, lyder den himmelska visionen. Om Gud talar till oss genom sin Helige Ande, är det viktigt att vi lyssnar och lyder. Om du har på känn att det är något du borde göra, gör det! När du upplever en kallelse att leva på ett speciellt sätt, av välja en speciell väg för ditt liv eller att Gud kallar dig till en speciell uppgift - måste du göra det.

Sunday, September 23, 2012

Låt Boken forma ditt livSamuel Logan Brengle (1860-1936) var en ledande helgelseförkunnare inom Frälsningsarmén. Han har skrivit en rad böcker om helgelse och Peter Farthing har nu sammanställt en bok med artiklar ur Brengles författarskap (Samuel Logan Brengle - Heart for God). Här kommer några utdrag i min egen översättning från engelska.


Tidigare inlägg från boken finns här:
Brengle besöker Norge   - Guldkorn från Brengle 1
Himmel, helvete och Brengle  - Guldkorn från Brengle 2
Hemligheten till kraft - Guldkorn från Brengle 3
Andlig kraft - Guldkorn från Brengle 4 

Låt Boken forma ditt liv - Guldkorn från Brengle 5


 "Om du vill att ditt liv ska formas av sanningen, måste du läsa Bibeln om och om igen. På samma sätt som den studerande uppfriskar sitt sinne genom att på nytt gå igenom kursböckerna, måste du kontinuerligt uppfriska ditt sinne med Skriftens sanningar.

Bibeln är Guds recept för att skapa helgade människor. Du måste följa receptet noggrant, om du vill bli en helgad, Kristuslik människa.

Bibeln är Guds reseguide som visar män och kvinnor vägen till himlen. Du måste uppmärksamt lägga märke till färdriktningen som anges där, och följa dem noggrant, om du någonsin ska komma fram.

Bibeln är Guds läkarbok som visar människor hur de ska kunna komma ifrån sina själsliga sjukdomar. Du måste omsorgsfullt ta till dig diagnoserna på själsliga problem, och de vägar som anges för att bli hel.

Jesus sa:  ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Han sa också  ”De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” (Joh 6:36)

Läs Guds ord!"

Friday, September 21, 2012

Andlig kraft

Samuel Logan Brengle (1860-1936) var en ledande helgelseförkunnare inom Frälsningsarmén. Han har skrivit en rad böcker om helgelse och Peter Farthing har nu sammanställt en bok med artiklar ur Brengles författarskap (Samuel Logan Brengle - Heart for God). Här kommer några utdrag i min egen översättning från engelska.

Tidigare inlägg från boken finns här:
Brengle besöker Norge   - Guldkorn från Brengle 1
Himmel, helvete och Brengle  - Guldkorn från Brengle 2
Hemligheten till kraft - Guldkorn från Brengle 3

"Om du tjänar Gud, föreställer jag mig att du vill tjäna honom i den Helige Andes kraft. Skillnaden mellan vanligt mänskligt arbete och att tjäna i den Helige Andes kraft är lika stor som skillnaden mellan en glödlampa som ligger på hyllan och en som är ansluten till elnätet.

Gud är källan till all andlig kraft. Hur söker vi hans kraftfulla påverkan på vårt liv? Det finns två praktiska vägar - genom att begrunda Hans Ord, och genom personlig bön.

För flera år sedan var jag gästtalare på en kår i New England som leddes av en begåvad officer. Det verkade som om han blev imponerad av hur väl hemmastadd jag var i Bibeln. En dag sa han: ´Jag skulle kunna ge en förmögenhet för att ha samma kunskap i Skriften´. Jag svarade honom att om han verkligen ville lära känna sin Bibel, skulle han behöva använda den timme han dagligen använde till att läsa dagstidningarna.

Människor överallt längtar att bli fyllda med den Helige Ande, men de försummar att göra det som är nödvändigt för att leva i den Helige Andes fullhet. Det är bön och Gud ord. Tro, personlig bön och tålmodigt begrundande av Guds ord kommer att bevara den helgade människan full av kraft, full av kärlek och tro, full av Gud. Men att försumma detta leder till andlig svaghet. Det leder till torka, glädjelöst tjänande och fruktlösa ansträngningar.

Djävulen kommer att röva den tiden från oss om vi inte kämpar för den. Han kommer att säga ´Gå och arbeta´, innan vi hunnit få den andliga mat som styrker oss i arbetet. Anden kommer att mana dig till bön, men djävulen kommer att säga till dig att arbetet är för viktigt för att vänta ännu en minut. Djävulens fromhet och intresse för Guds arbete är beundransvärd när han ser en man på sina knän!

Använd tid tillsammans i ensamhet med Gud och du kommer att få se hans inflytande växa i ditt liv."

Min kommentar: Det kanske kan se ut som om Brengle menar att man måste be och läsa Bibeln för att förtjäna den Helige Andes kraft. Så är det naturligtvis inte. Dopet i den Helige Ande får vi av bara nåd. Ingen människa kan förtjäna det. Vad Brengle talar om är förutsättningen för att bevaras i den Helige Andes kraft. Han skriver: "Tro, personlig bön och tålmodigt begrundande av Guds ord kommer att bevara den helgade människan full av kraft, full av kärlek och tro, full av Gud."

Thursday, September 20, 2012

Gud och hans kritiker

Jag håller just på att läsa en antalogi med titeln "Gud och hans kritiker". Boken är utgiven av Credoakademin med Mats Selander som redaktör.

Bokförlaget presenterar sin bok på detta sätt:
"Nyateismens okrönte kung, Richard Dawkins, har inbjudit sina kritiker att visa på felaktigheter i hans bok Illusionen om Gud. Han önskar att hans kritiker ska säga "Du har fel här, du har fel här och du har fel här". Han säger:
´Jag skulle vilja höra vad det är för fel på argumenten jag lagt fram. Det är en sak att säga att en filosofilärare skulle använda rödpennan, men ingen har faktiskt sagt vad det är för fel på argumenten.´
Det är denna kastade handske vi nu plockar upp.Vi vill göra just det som Dawkins önskar av sina kritiker (och som många kritiker redan har gjort).Vi kan inte visa på alla felaktigheter i Dawkins och nyateisternas böcker, men vi kommer gå fram med rödpennan och markera några av de viktigaste tankefelen och svagheterna i hans och nyateisternas argumentation.Vårt mål är att göra en så saklig analys som möjligt utan billiga poänger eller kränkande personangrepp."

Bland författarna till boken finns, förutom Mats Selander själv, Per Ewert, Stefan Gustavsson samt den internationellt välkände apologeten William Lane Craig. (Apologet=trons försvarare).

Wednesday, September 19, 2012

Hemligheten till kraft

Samuel Logan Brengle (1860-1936) var en ledande helgelseförkunnare inom Frälsningsarmén. Han har skrivit en rad böcker om helgelse och Peter Farthing har nu sammanställt en bok med artiklar ur Brengles författarskap (Samuel Logan Brengle - Heart for God). Här kommer några utdrag i min egen översättning från engelska.

Tidigare inlägg från boken finns här:
Brengle besöker Norge   - Guldkorn från Brengle 1
Himmel, helvete och Brengle  - Guldkorn från Brengle 2

"Om jag var döende och hade förmånen att förmedla några få ord till de kristna, skulle jag säga: ´Vänta på Gud!´ Ta din tid. hoppa över frukosten om det är nödvändigt, men ta dig tid att vänta på Gud.

Jag hörde en gång William Booth säga på ett officersmöte: ´Ta dig tid att be ned Guds välsignelse över din själ varje dag.Om du inte gör det kommer du att förlora Gud. Gud lämnar människor varje dag. De hade en gång kraften. De vandrade i Guds härlighet och kraft men de slutade att vänta på honom. De försummade att söka hans ansikte, och han lämnade dem. Jag är en mycket upptagen man, men jag tar mig tid att vara i enskildhet med Gud varje dag och ha gemenskap med honom´.

Att närma sig Gud, att knacka på himlens dörr, att göra anspråk på löftena, det gör hela himlens tillgångar tillgängliga för dig. Vänta på Gud."

Tuesday, September 18, 2012

Brian MacLaren och ett nytt evangelium

Jag skrev ett blogginlägg om Brian McLaren och hans evangelium här.

Jag fick en kommentar som jag citerar och kommenterar här.

Till den kommentaren fick jag följande kommentar:
"Peter, jag tycker att du missar/undviker min kritik totalt. Jag är väl medveten om att vi har olika syn på både Mclaren och Bibeln. Min kritik var att du försökte använda texten från galaterbrevet som bevis på att det alltid funnits de som "avviker" från evangelium.
I detta likställer du evangelium med din bibelsyn och din överlåtelse till rätt doktrin. Medan Paulus tydligt talar om avvikelsen och de falska lärarna är de som försöker påtvinga den judiska lagen eller en ny lag baserad på den judiska lagen på de nya kristna. Det är mycket lättare att dra en parallell mellan våra doktriner och denna nya lag än Paulus frihetsbudskap."


Och här kommer mitt svar:


Tack för din kommentar. Du har rätt på två punkter. För det första att vi har olika syn både på McLaren och Bibeln och för det andra att jag inte tog upp den del av din kritik som handlar om "det nya evangelium" som Paulus skriver om i Galaterbrevet. Det gör jag nu här:
"Paulus frihetsbudskap" kan ju knappast betyda att man är fri att skapa vilket evangelium man vill.
Vad Paulus talar om i Galaterbrevet är att lita på laggärningar i motsättning till att lita på Guds nåd. Där handlar det om att lita till en religion som består av att hålla vissa bud och förlita sig på att uppfyllandet av vissa ceremoniella handlingar som vägen till rättfärdighet.
Paulus talar här (Galaterbrevet 3) om att orsaken till att galaterna fick uppleva den Helige Andes kraft och vara med om att förlösa underverk var tro och inte laggärningar. Som karismatisk kristen säger jag bara ja och amen till detta. Rätta mig om jag har fel, men jag tror inte att den helige Andes kraft och underverk har så stor plats i McLarens förkunnelse.
Du skriver "I detta likställer du evangelium med din bibelsyn och din överlåtelse till rätt doktrin."
Då det gäller doktrin har du delvis rätt. Både du och jag har skrivit under att vi tror på Frälsningsarméns elva lärosatser då vi blev soldater i Frälsningsarmén. Där har vi bland annat skrivit under på att "Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv." Denna bekännelse delar vi med hela den evangelikala världsvida kyrkan som uttrycker sin bekännelse på liknande sätt i Lausannedeklarationen.

En doktrin är naturligtvis inte överordnad Skriften utan är bara ett uttryck på hur vi ser på skriften för att man inte ska kunna fritt utforma vilket evangelium man vill. Jesus bekänner sig själv ganska hårt till Skriftens auktoritet då han säger: ”Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick i lagen sätts ur kraft” (Luk16:17).

Med ”evangelium” menar jag det evangeliet som predikas av Jesus och i övrigt genom hela Bibeln. Centralt i evangeliet står budskapet om den dubbla utgången. Evangeliet brukar sammanfattas i vad man kallar ”den lilla Bibeln” bara för att den sammanfattar Bibelns budskap i en enda vers: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan att ha evigt liv” (Joh 3:16). Det innebär att människan är ansvarig för sina val och att det finns två utgångar: att gå förlorad eller att få evigt liv. Rätta mig igen om jag har fel, men detta är väl ganska långt ifrån McLarens förkunnelse?

Ingen talar i Bibeln mer om den dubbla utgången än Jesus. Här kommer några citat från Jesus:

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matt 7:13-14) Det finns två vägar: en till fördärvet och en till livet.

Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.” (Matt 25:10) En dag kommer det att vara för sent att välja.

Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41)

Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." (Matt 25:46)

Jag skulle själv aldrig uttala mig på det sättet. Men det gjorde Jesus! Varför, kan man fråga? Jo, jag tror att han gjorde det därför att han älskade människorna så mycket att han inte ville att en enda skulle gå förlorad.

Detta är evangelium. Människan behöver bli räddad, frälst. De goda nyheterna (evangelium) är att Jesus har gjort det möjligt att bli frälst av bara nåd. Men många vet inte om det, så vi behöver verkligen en frälsnings-armé som talar om de goda nyheterna (evangeliet) till människorna: Du får bli frälst – en dag kommer det att vara för sent.

Monday, September 17, 2012

Alla talar om Gud

Det verkar som om alla talar om Gud nuförtiden. En av dem som talar mest om Gud är den kände ateisten Richard Dawkins.  Jag har lite svårt att förstå varför Dawkins talar så mycket om något han inte tror finns.


Alla talar om Gud nuförtiden. Till och med Jan Guillo. Jag har läst det mesta Guillo har skrivit tidigare. Både serien om Hamilton och serien om Arn.

I år har han gett ut den första boken i en serie romaner om 1900-talets historia. Jag håller just nu på att läsa del 1 som heter "Brobyggarna". Han skriver där om sitt författarskap: ”Två omfångsrika romanserier har jag bakom mig. Och statistiskt har jag i bästa fall tjugo år framför mig att skriva, om Gud vill, hälsan tiger still och ta i trä. Därför är det dags för det allra största projektet, berättelsen om det europeiska 1900-talet”.

Det kanske ser ut som om ”ta i trä” och ”Gud” är likvärdiga storheter. Det kan kanske till och med vara så Guillo menar. Men hur som helst tillskriver Guillo Gud som en avgörande faktor i sitt fortsatta författarskap. Som sagt: Alla talar om Gud nuförtiden.

Även om varken Dawkins eller Guillo har gjort sig kända som troende på Gud, så finns Gud trots allt med i deras föreställningsvärld.

Sunday, September 16, 2012

Får man kritisera Islam?

En våldsvåg sveper över stora delar av världen orsakad av en film som kritiserar Muhammed som "någon" publicerat på nätet. En amerikansk ambassadör och flera ambassadtjänstemän har avrättats.

Samtidigt pågår en debatt i Sverige om man får kritisera Islam.

Debatten började med att några forskare kritiserade Svenska Evangeliska Alliansen för att Mats Tunehag fyra år tidigare publicerat några artiklar på SEA:s hemsida som kritiserade företeelser inom Islam.

Stefan Swärd skrev ett inlägg i Världen idag med rubriken Får man kritisera Islam?

I en slutreplik från SEA framhåller Stefan Gustavsson och Stefan Swärd en viktig distinktion. De som kritiserar Islam-kritiken jämför antisemitism med antiislamism. Men det finns en avgörande skillnad. Antisemitism är rasism. Där kritiserar man en etnisk folkgrupp.

Antiislamism däremot är inte rasism. Man kritiserar inte en folkgrupp utan ett idésystem. Islam omfattas av araber, aseater, svarta och i stort sett alla olika folkgrupper som finns på jorden. Islam är ingen folkgrupp, utan ett idésytem, en religion.

- Har man rätt att kritisera mord och andra onda handlingar som rättfärdigas av ett religiöst tankesystem?
- Har man rätt att kritisera att oskyldiga mördas på grund av en handling som begås av en helt annan person?
- Har man rätt att kritisera att självmordsbombare mördar oskyldiga civila på ett torg med hänvisning till ett religiöst tankesystem och eventuellt utlovade fördelar i evigheten för självmordsbombaren?

Ja, jag tror inte bara man har rätt att kritisera det, har man inte till och med skyldighet att kritisera det?

Saturday, September 15, 2012

Tidig söndagsmorgon den 16 september

Nu var det söndagsmorgon igen!

Förra helgen var vi i Åbo och hade en bibelhelg på kåren där. Det rapporterade jag ifrån här och här. Vi har under veckan fått många positiva mail om vad som hände under den helgen.

Många spännande saker ligger framför. Nästa månad är det kongress i Prag. Såvitt jag vet är det Frälsningsarméns första europeiska kongress någonsin. Frälsningssoldater från hela Europa samlas under mottot "Framåt - med tillförsikt, enhet och kraft".
Kongressen kommer att hållas 12-14 oktober och från Lettland är det 90 deltagare anmälda. Hur många kommer från Sverige? Tala med din kårledare om du vill ha mer information om kongressen.

Under veckan före kongressen blir det en Östeuropeisk konferens, också den i Prag, där en delegation från Lettland kommer att delta. Rut och jag kommer även att leda några seminarier under konferensen.

Igår (lördag) firades en Bibelfestival i Vermanis-parken i Riga. Frälsningsarmén deltog med ett utställningstält. I vårt tält framhölls också Frälsningsarméns förhållande till Bibeln som den uttrycks i den första lärosatsen: "Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."

Jag återkommer säkert med bilder från Bibelfestivalen under veckan.

Fram till dess ber jag att du ska få en välsignad vecka.
Peter Baronowsky

Friday, September 14, 2012

"Det är kärlek bakom allt"Jag berättade igår om mitt vittnesbörd på kåren. Jag berättade att Gud är god, trots att det ibland kan se ut som om motsatsen vore sant.

I förbindelse med det kom jag att tänka på något som min mamma brukade berätta. Hennes slutsats till berättelsen var att det är kärlek bakom allt som Gud gör. Jag tror aldrig att jag riktigt förstod vad hon menade och jag tror inte att jag riktigt kunde hålla med om hennes slutsats. Så här berättade min mamma.

Då jag var liten dog min pappa och lämnade mamma ensam med tre barn att försörja och utan arbete. Det var inte lätt för mamma. Hon gjorde några sy-jobb hemma åt stadens hattfabrik, men några större summor pengar kom det aldrig in till den lilla stackars familjen.”
Mammas pappa hade tjänat ganska bra och jag hade alltid så svårt att förstå vad som kunde vara bra att han dog så tidigt. Jag hade också svårt att förstå hur mamma kunde få ihop det med Guds godhet. Men mamma berättade att hennes pappa hade börjat tjäna mycket pengar och att han drogs mer och mer till sällskapslivet där man drack mycket alkohol. Då mammas pappa dog fortsatte familjen att engagera sig i Guds verk i Frälsningsarmén. Det var i detta sammanhang som mammas mamma uttalade orden ”Det är kärlek bakom allt”.

Mormors tre barn arbetade hela sina liv för Frälsningsarmén och Guds rike. Storebror Gunnar Borg var musikmästare för kårens musikkår en hel mansålder. Mammas storasyster var strängmusikledare i Tranås större delen av sitt liv. Mamma blev frälsningsofficer och det blev även jag sent omsider och våra tre pojkar är alla engagerade i kristet arbete…

Det var kanske det som mammas mamma menade med uttrycket ”Det är kärlek bakom allt”, även om hon inte fick se hela kedjan av livsöden som följde på hennes livsval.