Nyhetsflödet

Sunday, August 5, 2012

Brengle besöker Norge

Från min bokhylla

I mina febrila försök att hitta något läsvärt i vår lilla bokhylla i Riga, hittade jag en bok jag inte tidigare läst. Det är en sammanställning av olika artiklar av Brengle som gavs ut 2009, med Peter Farthing som redaktör. I introduktionen skriver Farthing om Bengles besök till Norge:

"1907 kom Brengle till Norge. Där var det två nya rörelser som svepte fram över kyrkorna - den ena var en väckelserörelse som betonade tungotal, och den andra var en rörelse som kallades Nyteologi och som ifrågasatte mirakler och som kunde förneka sanningar som Kristi gudomlighet. Brengle bemötte tungomålstalandet genom att undervisa från Bibeln, speciellt betonade han helgelsen. Då han kom till Bergen skulle han tala till en stor grupp representanter från Nyteologin. Brengle tyckte inte om diskussioner men han ville röra människors hjärtan med sanningarna som var evangeliets kärna.


Em kväll då han kom till samlingen, möttes han av en stor församling av kyrkoledare, professorer, jurister och journalister. Då han tog sin plats på plattformen såg han nervöst ned på det använda kuvert där han hade skrivit ned några få anteckningar. Då han reste sig försvann all fruktan.


´Gud kom över mig´ berättar han. ´Jag har aldrig känt hans närvaro starkare. Mina tankar var helt klara. Det kändes som om jag var iklädd den Helige Ande´.


Andra upplevde detsamma. Människor satt käppraka och ansträngde sig för att höra och se honom då han utvecklade det stora temat försoningen. ´De såg framför sig en man som verkligen levde och som var brinnande. Reportrar från lokalpressen började skriva anteckningar, men glömde snart att skriva. Vid sidan av Brengle på plattformen stod Adjutant Theodor Westergaard, som var tolk. Westergaard översatte en mening och sände ut den till åhörarna och viskade mellan översättningarna:  ´Underbart! Ge dom, Överste!´ (Clarence Hall).


När han var färdig, strömmade folk fram för att skaka hans hand. En reporter bad om manuskriptet till hans tal för att trycka det, men Brengle hade bara sitt kuvert. En man som senare blev evangelist, skrev, ´Jag har hört hundratals predikanter, men jag har aldrig hört något som denna försoningspredikan. Det var det mest anmärkningsvärda vittnesbördet jag någonsin hört om Kristi gudomlighet. Något hände i min själ den dagen. Mina tvivel flög iväg. Jag visste att min Herre är gudomlig och sedan dess har känt honom´.


Vad vi ser i detta är en man fylld och formad och utrustad med kraft av Guds Ande."

Jag återkommer med några ytterligare kommentarer till boken.

Jag har tidigare skrivit om Brengles egna skildringar av tiden i Norge ifrån brevsamlingen till hans hustru Lily. Här finns mina tidigare inlägg från Brengles besök i Norge:
Brengle i Norge - del 2
Brengle i Oslo - Del 3
Brengle i Hamar och Trondheim - Del 4 
Brengle på rundresa i Norge - Del 5 

1 comment:

  1. Thank you for sharing this most telling snippet- Nothing short of a man with a 'burning in his bones…'

    ReplyDelete