Nyhetsflödet

Friday, August 17, 2012

Nyteologi

Samuel Logan Brengle kom till Norge 1907 fick han bland annat bemöta en teologisk inriktning som kallades Nyteologi. Nyteologin "var en rörelse som ifrågasatte mirakler och som kunde förneka sanningar som Kristi gudomlighet."

Idag möter vi många liknande rörelser som ifrågasätter grundläggande kristna doktriner. Dessa rörelser använder de kristna begreppen, omtolkar dem och skapar en ny teologi som markant avviker från klassisk kristendom.

Jag läste just i Dagens Nyheter att flera socialdemokratiska ungdomsförbund anklagar högern för att kidnappa grundläggande socialdemokratiska begrepp, omdefiniera dem och riva sönder dem. Det är på samma sätt som nyteologin fungerar.

KG Hammar uttalar sig många gånger i den riktningen. Nu senast i Sydsvenskan där han för fram en metaforisk bibeltolkning. Att till exempel Jesus går på vattnet betyder inte att Jesus gick på vattnet, utan kan i stället vara en bild, en metafor, som har ett helt annat budskap till oss. Till och med Gud kan vara en metafor, en bild som kan vara oss till hjälp.

Jesu gudomlighet ifrågasätts och tolkas som en metafor bland alla andra metaforer. Någon uttrycker detta på följande sätt: "Eller så var kanske Jesus Guds son på samma sätt som han var Guds lamm eller världens ljus. Inte bokstavligt utan symboliskt, en metafor för en djupare och mycket viktigare sanning. En levande bild, en levande, vandrande, talande liknelse." 

Jesu död på korset kan också tolkas som ett misslyckande och att poängen inte var att Jesus dog på korset, utan mer för att ge oss en bild av något annat. Här är ett exempel: "Man skulle kunna tänka att korset då blir en pinsam påminnelse om vår egen trasighet, om människans bräcklighet och systematiska ondska. Korset är vårt misslyckande men också platsen där Gud bevisar sin kärlek trots våra brister. Om detta är fallet är korset inte något att stolt paradera utan en självkritisk påminnelse vad människan gör med Guds kärlek, men också att Guds kärlek är starkare än döden. Ja korset behövs nog för att påminna oss, påminna oss om hur fel det kan bli när vi insisterar på att lösa världens problem med kraft och våld istället för Jesus kärleks prioritet.

Men den avgörande skiljelinjen mellan olika teologiska inriktningar är bibelsynen. Din syn på Bibeln avgör var du hamnar i din tolkning.

Jag återkommer om detta.

 

No comments:

Post a Comment