Nyhetsflödet

Thursday, August 30, 2012

Kraftiga reaktioner på Dagen-artikel

På debattplats i Dagen publicerar tre forskare ett frontalangrepp på SEA, Svenska Evangeliska Alliansen. I ingressen till artikeln kan man läsa:
"Svenska evangeliska alliansen (SEA) är en kristen organisation med ambitionen att samla Sveriges evangelikala kristna. I alliansens nätverk ingår bland andra pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén och Trosrörelsen. Samfundsledare, pastorer, opinionsbildare, författare och en riksdagsledamot för Kristdemokraterna ingår i styrelsen. Organisationen har alltså en bred förankring i svensk frikyrklighet. Samtidigt visar det sig att den torgför djupt främlingsfientliga åsikter."

De kraftiga reaktionerna uteblir inte. Artikeln är tendensiös och nonchalant och artikelförfattarna uppvisar en frapperande okunnighet då det gäller SEA:s inställning i fråga om främlingsfientlighet. Eller kanske har de en avsikt att svartmåla SEA.

SEA:s ordförande Stefan Swärd skriver på sin blogg under rubriken: Nu är jag ledsen, arg och upprörd:
"De tre artikelförfattarna argumenterar för sin ståndpunkt genom enstaka citat av några artiklar som Mats Tunehag har skrivit. Tunehag var ju tidigare SEA:s styrelseordförande men avgick från det uppdraget för ett par år sedan. Under mellanperioden har EFS:s tidigare föreståndare Anders Sjöberg och riksdagsledamoten Anneli Enochsson fungerat som ordförande. Sedan mars månad i år har jag det uppdraget.
Eftersom jag själv har varit djupt engagerad i många år i kampen mot främlingsfientlighet och rasism, så känns det kränkande att bli utsatt för denna typ av kritik."

Också Frälsningsarméns ledare Marie Willermark kommenterar artikeln på sin blogg:
"Frälsningsarmén nämns i sammanhanget eftersom vi tillsammans med många kyrkor och individer är delaktiga i detta svenska och internationella evangeliska nätverk. Den ideologiska grunden för detta är Lausanndeklarationen och senast inte minst Kapstadsöverenskommelsen. Det är främlingsvälkomnande dokument."

SEA kommentar artikeln på sin hemsida och skriver:
" debattplats i tidningen Dagen riktas idag (30/8) hård kritik mot Svenska Evangeliska Alliansen. Bland annat beskylls SEA för främlingsfientlighet och det påstås att vi är kritiska mot muslimsk invandring. Ni som följer vårt arbete vet om att dessa anklagelser är grundlösa.
Tvärtom arbetar SEA för ett öppet och fritt samhälle. Vi är för en generös flyktingpolitik och välkomnar muslimsk invandring. Den senaste tiden har vi arbetat i synnerhet med frågor som rör det pluralistiska samhället."
Idag (31/8) kommer SEA:s generalsekretare Stefan Gustavsson och ordförande Stefan Swärd att bemöta artikeln i Dagen.

No comments:

Post a Comment