Nyhetsflödet

Monday, August 13, 2012

Är alla normer av ondo?

Jag läser ett inlägg på Newsmill som är författat bland andra av andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, Anders Almgren. Rubriken på inlägget är "Skolan behöver fler normkritiska läroböcker".

Almgren m.fl. skriver: "Det finns inget läromedel i matematik där bostadslånet skall beräknas för Karin och Felicia som skall bo ihop. Det är dags att läromedelsförfattarna tar sitt ansvar att göra normkritiska läromedel."

Orsaken till varför det borde finnas räkneexempel med Karin och Felicia är enligt artikelförfattarna: "Det är tydligt i både läroplanen för grundskolan samt gymnasieskolan att: ”Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas”.

Det ser ut som om artikelförfattarna menar att för varje matematikexempel där man nämner Olle och Elsa, måste man också ha ett matematikexempel med Karin och Felicia, annars är det diskriminering och kränkande behandling!!

Först undrade jag om det var ett skämt, men sedan förstod att att artikelförfattarna tydligen menade allvar. Lyckligtvis ser det ut som om kommentarerna till inlägget delar min inställning. Här är några utdrag från kommentarerna:

" Nej Anders, Freddy och Dina, ert förslag behövs inte. Vårt dåliga samvete över förtryck och förföljelse av homosexuella - vilket fortfarande förekommer i många delar av världen - får inte leda till överdrifter åt andra hållet. Den fåniga lanseringen av begreppet hen i stället för han och hon var ett exempel på en sådan överdrift som direkt kom att motverka sitt syfte, eftersom det var så knäppt att det inte kunde tas på allvar.
Vi gör oss löjliga och är inte trovärdiga inför våra ungdomar om vi låtsas att homosexualitet är lika självklart och normalt som heterosexualitet.
"

"Jag hoppades att företrädare för skolan ville att matteboken skulle lära eleverna matte. Där har svensk skola blivit sämre och sämre. Nu kom förklaring. Ett gäng tomtar vill prångla in genus i boken istället för att fundera över varför våra elever blir sämre och sämre på matte. Byt ut dessa människor mot sakkunniga så har vi kommit en bra bit på vägen."

Jag är naturligtvis uppmuntrad att så gott som alla kommentatorer reagerar kraftigt mot inlägget. Jag anser personligen inte att normer och värderingar automatiskt är av ondo och måste smulas sönder. Det är på grund av normer som vi människor kan klara att leva tillsammans i ett ordnat samhälle. Naturligtvis måste normer förklaras och försvaras om de ska vara kvar, men att normer skulle vara av ondo är en fullständigt befängd tanke.

No comments:

Post a Comment