Nyhetsflödet

Monday, August 20, 2012

Kommentar till serien "Himmel och Helvete"

Jag har skrivit ett antal inlägg om Himmel och Helvete. Här finns en översikt över inläggen. En del av inläggen har jag också lagt ut på Facebook, Blod & Eld och på Frälsningsarméns internsidor. Det är ett kontroversiellt ämne som vi inte talar om så ofta och jag hade väntat mig en del upprörda kommentarer och att bli kallad för diverse "namn". Alla är ju inte så vänliga på nätet.

De upprörda negativa kommentarerna uteblev. Jag har fått en del positiva kommentarer och ett antal "Gilla"-knappar på Facebook. Jag har också fått några kommentarer på Frälsningsarméns internsidor och eftersom de inte är öppna publicerar jag här ett par av mina svar på kommentarerna.

Svar 1
"Hej och tack för din kommentar.

Jag håller verkligen med dig om att det svårt att tala om dessa saker i själavårdssamtal och vid en dödsbädd.

MEN, Jesus talar ändå väldigt tydligt om faran om att gå evigt förlorad. Han gör det med starkare ord än jag hört någon svavelosande helvetespredikant använda. Jesus säger då han talar om den stundande domen: "Gå bort ifrån min, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar" (Matt 25:41).
Vem vill höra sånt? Inte jag i alla fall.

Dessutom varnar Jesus vid upprepade tillfällen att välja fel väg. Han säger att våra val här i livet kommer att avgöra var vi tillbringar evigheten och han säger att en dag kommer det vara försent att bestämma sig (t.ex. liknelsen om de tio jungfrurna)

Om Jesus tycket det var viktigt att framhålla detta, borde inte vi också tycka att det det är viktigt?

Min fråga kvarstår (eller snarare frågor):
- Om vi verkligen tror på Jesu undervisning om den dubbla utgången (vilket vi har skrivit under att vi gör då vi blev frälsningssoldater: "Vi tror på själens odödlighet, de dödas uppståndelse, den allmänna domen vid världens ände, de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff.")
- Borde vi inte ha sådan kärlek och omsorg om våra medmänniskor att vi, i likhet med Jesus, varnade dem?

- Om detta som Jesus säger verkligen är SANNINGEN, borde vi inte berätta den för andra så att de får en chans att omvända sig?"

Svar 2
"
Ja, jag håller med om vad du säger att vi "behöver vår tid sin form av helgjutna evangelister, som utan att tumma på bibelordet, har gåvan att gestalta budskapet om omvändelse och frälsning".

Det är naturligtvis helt avgörande hur vi presenterar budskapet. Man behöver inte uttrycka sig lika radikalt som Jesus (förresten borde inte Jesus också tänkt på det? Det var ju många som blev stötta av hans budskap).

Men i grund och botten håller jag med dig. Det är avgörande vad vi säger, hur vi säger det och varför vi säger det!

Och talet om frälsning och omvändelse handlar inte bara om livet efter döden, det handlar också till stor del om livet före döden.

Men det kan vara en smal balansgång. Risken är naturligtvis stor att vi lindar in budskapet för att göra det mer aptitligt, så att människor inte förstår allvaret och fråntas möjligheten att göra sitt val."

No comments:

Post a Comment