Nyhetsflödet

Sunday, August 12, 2012

Inlägg om himmel och helvete

Då jag ser mig tillbaka har jag skrivit en del inlägg i ämnet "himmel och helvete" det senaste året. För den som har tid och orkar läsa det jag tidigare skrivit finns här en översikt:

Mina reflektioner då jag läste Rob Bells bok "Love Wins"
Nu läser jag Rob Bells bok
Jag fortsätter att läsa Rob Bells bok - Del 2
Jag fortsätter att läsa Bells bok - Del 3
Jag fortsätter att läsa Rob Bells bok - del 4
Slutkommentar om Rob Bells bok

Mina reflektioner då jag läst Francis Chans bok "Erasing hell":
Himmel och Helvete
Årets samtalsämne i den kristna världen
Finns helvetet?

Mina reflektioner då jag läste Stefan Swärds bok "Efter detta"
- Varför pratar ingen om helvetet längre?
- "Efter detta" - del 2
- Vad händer när man dör?, "Efter detta" - Del 3
- Ska kristna också dömas? "Efter detta"- Del 4
- Slutkommentar på "Efter detta"

Mini-serien: "Himmel och helvete":
- Himmel, helvete och Brengle
- Himmel, helvete och William Booth
- Himmel, helvete och "Lilla Bibeln" 
- Himmel, helvete och Jesus

No comments:

Post a Comment