Nyhetsflödet

Wednesday, August 22, 2012

Kyrkan avkristnas

Jag läste en rubrik i Norran: "Kribergs kyrka avkristnas". Artikeln handlar om en kyrka i Lycksele församling som, på grund av dålig ekonomi ska sluta fungera som kyrka och "avkristnas".

Det är väl sådant som händer. Nya kyrkor öppnas och andra kyrkor stängs. Men det stora problemet idag är inte att kyrkor stängs, utan att de fortsätter att fungera som kyrkor men "avkristnas" på sitt innehåll. Då handlar det om kyrkans inre sekularisering.

Jag har faktiskt skrivit ett par inlägg om detta fenomen tidigare som fortfarande är aktuella. De handlar både om kyrkors och individers "avkristnande".

Inre sekularisering   4 juni 2009
För en tid sedan läste jag ett inlägg av en kvinnlig präst där hon uttryckte sig ungefär så här: "Vi har lärt oss att förhålla oss till att leva i ett sekulariserat samhälle. Men hur klarar vi av att leva i en kyrka som är sekulariserad."

Invärtes sekularisering  8 juni 2009
"Men det finns även en invärtes sekularisering på individnivån. Människor som en gång haft en stark och levande tro kan visserligen finnas kvar i församlingen, men tron och trons betydelse har avtagit."

Om kyrkans sekularisering  20 augusti 2010
"Försöker kyrkan att vara lika sekulariserad som världen utanför kyrkan för att de icke kyrkvana ska känna sig hemma i kyrkan?"

No comments:

Post a Comment