Nyhetsflödet

Thursday, August 16, 2012

Kristen tro och akademisk teologi

Stefan Swärd har i några artiklar ifrågasatt att frikyrkopastorer utbildas på sekulära teologiska utbildningar. I detta sammanhang räknas också de "kristna" högskolorna som tar emot statsbidrag som sekulära teologiska utbildningar.

Orsaken till detta är att de granskas av staten för att de ska vara sekulära nog och inte konfessionella. De "kristna" teologiska utbildningarna, som granskas av staten, gör allt vad de kan för att bevisa att de är sekulära nog för att ta emot statsbidrag. Resultatet blir ibland att de blir mer sekulära än de sekulära läroanstalterna i sin iver att bevisa hur sekulära de är.

Är en sekulär teologisk utbildning vad en frikyrkopastor behöver? Jag håller med Stefan Swärd om att en frikyrkopastor behöver en helt annan utbildning. Det är inte viktigt för en själavårdare eller predikant att följa alla diskussioner om vem som verkligen har skrivit den eller den bibelboken, eller att veta hur många Jesajor som egentligen har varit inblandade i att skriva Jesajas bok i Bibeln.

Det kan till och med vara skadligt att studera vid en sekulär teologisk utbildningsanstalt. Många förlorar där sin tro. Orsaken till detta kan vara att man studerar Bibeln på ett sätt som Bibeln säger att den inte kan bli studerad på: "Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." (2 Pet 1:20-21)

Om man med förnuftet försöker förstå vad som endast kan uppfattas genom trons ögon kommer man fel. Om utgångspunkten för studierna är felaktig, blir normalt slutsatserna felaktiga.

Läs också Stefan Swärds bloggposter i ämnet:
Kristen syn på vetenskap, teologi och universitet
Kommentarer med anledning av kritik från David Willgren och Mackan Andersson
Några snabba kommentarer i teologidebatten
Ett nytt försök till slutinlägg i teologidebatten 

No comments:

Post a Comment