Nyhetsflödet

Saturday, August 4, 2012

Selektiv tolerans

Erik Bengtzboe från Moderata Ungdomsförbundet på Brännpunkt i Svenska Dagbladet "Pride är och ska förbli en plats för tolerans". I artikeln skriver Bengtzboe: "Pride är en symbol för tolerans och öppenhet, och borde i vara vägledande för samhället i stort."

Problemet med den tolerans som Pride representerar är att det finns en stor tolerans mot alla dem som har samma uppfattning som Pride. Mot dem som har en annan uppfattning än Pride finns en total avsaknad av tolerans.

De som har en klassisk kristen syn på moral- och samlevnadsfrågor möts definitivt inte med respekt, utan snarare med förakt och hat.

På tal om tolerans har jag nyligen skrivit en serie inlägg om den nya toleransen. Du kan läsa inläggen här.

No comments:

Post a Comment