Nyhetsflödet

Tuesday, May 29, 2012

Idag 30/5 - Ska kristna också dömas? "Efter detta" - del 4

Idag den 30/5

Jag fortsätter att läsa Stefan Swärds bok "Efter detta".
Här finner du mina tidigare inlägg:
- Varför pratar ingen om helvetet längre?
- "Efter detta" - del 2
- Vad händer när man dör?, "Efter detta" - Del 3

I kapitlet "Ska kristna också dömas?" går Stefan Swärd emot en modern ytlighet hos kristna som säger att bara vi har blivit frälsta kommer vi inte att dömas. "Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont" (2 Kor 5:10).

Denna dom, skriver Swärd, handlar inte om vi får evigt liv eller inte. Denna dom handlar om hur vi förvaltat vårt pung, hur vi fullföljt vår kallelse och vårt uppdrag, och om vår efterföljelse till Kristus.

Våra liv kommer att utvärderas. Allt ska fram i ljuset. Vi ska göra räkenskap för hur vi förvaltat våra liv. Vi kan "gå miste om lönen" även om vi blir frälsta (1 Kor 3:15).

Det kristna livet handlar inte om att bli frälst och sedan leva hur som helst litande på att vi ändå kommer till himlen. Swärd skriver: "Denna undervisning sporrar oss att troget tjäna Kristus och att leva på ett sätt som behagar Gud. Tanken på att stå inför Kristi domstol utmanar oss att ständigt omvända oss och göra upp med dolda synder i våra liv, allt kommer ändå att komma fram förr eller senare."

Jag återkommer med en slutkommentar av boken.

No comments:

Post a Comment