Nyhetsflödet

Friday, May 25, 2012

Idag 28/5 - Vad händer när man dör?, "Efter detta" del 3

Idag den 28/5

Jag fortsätter att läsa Stefan Swärds bok "Efter detta". Kapitel två heter "Vad händer när man dör?".

I kapitlet hänvisar Swärd till en undersökning som visar att Sverige verkligen sticker ut då det gäller tron på himmel och helvete. 3% av svenskarna tror på himmel och helvete medan motsvarande siffra i USA är 41%!!

Swärd skriver vidare att många har uppfattningen att talet om domen är något som huvudsakligen förekommer i Gamla Testamentet. Men så är det inte. Inte minst i Jesu egen undervisning möter vi förkunnelsen om domen. Bara i Matteusevangeliet hänvisar Jesus till domen åtminstone 16 gånger.

Swärd skriver:"Att Gud är domare visar att Gud bryr sig om sin skapelse. Han ser inte mellan fingrarna på ondskan. Han registrerar alla orättvisor som sker i vår värld. Vi ska alla stå till svars inför Gud en dag....Om vi bara undervisar och pratar om den snälle och barmhärtige Guden i våra kyrkor, blir det en skev Gudsbild."

Kapitlet väcker en del berättigade och angelägna frågor:
-om det var viktigt för Jesus att tala om domen, borde det inte vara viktigt också för oss?
-om vi verkligen tror att vårt liv här på jorden kommer att avgöra om vi kommer till himlen eller till helvetet, borde vi inte vara ivrigare att varna våra medmänniskor för domen? Om vi verkligen bryr oss om dom?
-om vi bara talar om Jesu nåd och kärlek, undandrar vi inte människorna en stor del av sanningen?

Jag återkommer med ytterligare kommentarer. Här kan du läsa mina tidigare inlägg om "Efter detta":
- Varför pratar ingen om helvetet längre? 
"Efter detta" - del 2


No comments:

Post a Comment