Nyhetsflödet

Friday, May 25, 2012

Idag 26/5 - "Efter detta" - del 2

Idag 26/5

I inledningskapitlet i sin bok "Efter detta" ställer Stefan Swärd frågan: Varför pratar ingen om helvetet längre?
Swärd resonerar vidare:
Beror det på att kyrkan har ändrat sin teologi efter att i nästan tvåtusen år haft en uttalad teologi om den dubbla utgången efter döden: Himmel eller Helvete? Tror inte kyrkan längre på helvetet?

Det andra alternativet till tystnaden om helvetet är att kyrkan fortfarande tror på helvetet, men håller tyst om det. Kyrkan kanske anser att frågan är så besvärlig att man inte vill tala om det. Kan det vara så att kyrkan vet om att en katastrof är på väg, men väljer att inte varna sina medmänniskor?

Swärd avslutar det första kapitlet så här: "Om Jesus är Guds räddningsplan för världen, och att tro på Jesus är en förutsättning för att inte förgås, då är det ytterst angeläget att tala om det, och predika om det. Och om det finns en bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till himlen -måste inte den kristna kyrkan predika om det?"

Jag återkommer med fler kommentarer allteftersom jag fortsätter att läsa boken.
Här kan du läsa min inledning till kommentarerna av Stefan Swärds bok.

No comments:

Post a Comment